(PDF-versie)

Op al mijn diensten zijn de Algemene voorwaarden van Peter Schütte Beeldbewerking van toepassing:

Versie 2018-02 

1. Algemene voorwaarden tarieven

Alle prijzen vermeld op deze website zijn inclusief BTW.
In correspondentie met bedrijven (B2B) worden prijzen vermeld exclusief BTW.
Het actuele uurtarief is het uurtarief dat op deze website staat vermeld.

2. Algemene voorwaarden voor opdrachten beeldbewerking

Wensen worden via e-mail of mondeling door de klant kenbaar gemaakt met opgave van relevante gegevens, zoals adres, randvoorwaarden en eventueel projectnummer.
Het te bewerken materiaal en/of voorbeelden worden digitaal door de klant aangeleverd via mail of een upload service zoals WeTransfer.

Eventueel niet-digitaal materiaal wordt door de klant afgeleverd op de Carnegielaan 6, Unit 2.07 te Den Haag of via de post opgestuurd, inclusief gefrankeerde retour enveloppe.

Na schriftelijke en/of mondelinge afstemming volgt een definitief voorstel met kostenraming en indicatie van de doorlooptijd. Nadat via email overeenstemming is bereikt geldt het volgende:

2.1 Werk in uitvoering

Tijdens het uitvoeren van de opdracht worden er zo nodig tussenresultaten ter beoordeling aan de klant voorgelegd. Indien er aanzienlijke veranderingen worden verwacht in prijs en/of doorlooptijd dan wordt dit tijdig afgestemd.

2.2 Betaling

Wanneer de opdracht is voltooid dan ontvangt de klant het digitale resultaat in lage resolutie en voorzien van een watermerk en een factuur of betaalinstructies. De klant zorgt voor betaling van de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum. Zodra de betaling is ontvangen ontvangt de klant het resultaat in hoge resolutie zonder watermerk.

2.3 Annulering

Annulering is na 24 uur na akkoordverklaring niet meer mogelijk.

3. Algemene voorwaarden voor individuele ondersteuning (Privé les)

Klant meldt zich aan via het inschrijfformulier of mail met opgave van wensen.

Nadat de klant via mail akkoord is gegaan met het voorstel geldt het volgende:

3.1 Betaling

Betaling door de klant geschiedt vooraf via bankoverschrijving of contant op de dag van de les, voorafgaand aan de les.

3.2 Annulering

Annulering is kosteloos mogelijk tot 4 weken voor aanvang van de les. Daarna is tot een week voor aanvang van de les 50% van het cursusgeld verschuldigd en binnen een week voor aanvang van de les is 100% verschuldigd.

3.3 Restitutie

Restitutie van het lesgeld is alleen in bijzondere omstandigheden mogelijk, een verzoek hiertoe kan per e-mail worden ingediend. Bij toekenning wordt er € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Verhindering van de cursist geeft géén recht op restitutie.

4. Algemene voorwaarden voor cursussen

Klant meldt zich aan via het inschrijfformulier en ontvangt per mail een bevestiging en een factuur of betaalinstructies.

4.1 Betaling

Betaling geschiedt vooraf via bankoverschrijving, minimaal vijf dagen voor aanvang van de cursus, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Annulering

Annulering is kosteloos mogelijk tot 4 weken voor aanvang van de cursus. Daarna is tot een week voor aanvang van de cursus 50% van het cursusgeld verschuldigd en binnen een week voor aanvang van de cursus is 100% verschuldigd.

4.3 Restitutie

Restitutie van het lesgeld is alleen in bijzondere omstandigheden mogelijk, een verzoek hiertoe kan per e-mail worden ingediend. Bij toekenning wordt er € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Verhindering van de cursist geeft géén recht op restitutie.

5. Algemene voorwaarden gebruik beeldmateriaal

Beeldmateriaal dat tijdens de cursus of opdracht is vervaardigd mag zonder voorafgaande toestemming van de cursist of opdrachtgever worden gebruikt voor promotie van Peter Schütte Beeldbewerking, tenzij de opdrachtgever daartegen bezwaar maakt vóórdat de opdracht wordt verstrekt.